Đăng Nhập Ngay Nếu đã đăng ký dịch vụ rồi.

Đăng Ký / Hủy Dịch Vụ

KYNANGSINHTON.VN cung cấp tới bạn những video với các chủ đề hấp dẫn như Chuyện lạ, Khám Phá, Du Lịch, Sức Khỏe Hàng Ngày, Thể Thao Billiard, Hoạt Hình Thiếu Nhi.... Để xem Video mời bạn hãy trở thành thành viên của KYNANGSINHTON.VN và đăng ký sử dụng các gói dịch vụ của chúng tôi.

1. Đăng Ký Dịch Vụ

Cước phí dịch vụ khi đăng ký:
- Gói Ngày : 2.000 VNĐ
- Gói Tuần : 10.000 VNĐ
- Gói Tháng : 25.000 VNĐ

* Cách 1: Đăng ký bằng tin nhắn SMS
- Gói Ngày: Soạn tin DK gửi 1030
- Gói Tuần: Soạn tin DK P7 gửi 1030
- Gói Tháng: Soạn tin DK P30 gửi 1030

* Cách 2: Đăng ký dịch vụ bằng cách nháy chuột vào các link sau:

Đăng Ký Gói Ngày Đăng Ký Gói Tuần Đăng Ký Gói Tháng

2. Hủy Dịch Vụ

Đăng ký Hủy dịch vụ bằng tin nhắn SMS
- Gói Ngày: Soạn tin HUY P1 gửi 1030
- Gói Tuần: Soạn tin HUY P7 gửi 1030
- Gói Tháng: Soạn tin HUY P30 gửi 1030

* Cách 2: Hủy dịch vụ bằng cách nháy chuột vào các link sau:

Hủy Gói Ngày Hủy Gói Tuần Hủy Gói Tháng